Opleiding (jeugd)trainers ingrijpend aangepast!!!

Op korte termijn zal het NHV alle verenigingen informeren over met welke modules je het diploma kunt halen, hoe  de modules zoveel mogelijk regionaal gaat aangeboden gaan worden en hoe verenigingen zelf initiatieven kunnen nemen om de kosten sterk te reduceren.

Welke modules kun je volgen en hoeveel tijd ben je per module kwijt?

Nr.  Module:  Belasting:

Theorie: Praktijk:

1 H/F-jeugd 3,5 uur 3,5 uur

2 E/D-jeugd 3,5 uur 3,5 uur

3 C/B-jeugd 3,5 uur 3,5 uur

4 Basis keepers 3,5 uur 3,5 uur

5 Coaching 3 uur

6 Methodiek/Didactiek 4 uur

7 Breedtesport A-jeugd/Senioren 3,5 uur 3,5 uur

8 Jeugdbegeleiding 3 uur

Uit evaluaties van de Opleiding Handbaltrainer 2 (HT2) is gebleken dat de daling van het aantal aanmelding en “afhakers” bij cursussen belangrijke oorzaken kent in:

  1. tijdsbelasting
  2. onvoldoende aansluiting op verwachtingen t.a.v. de doelgroepen
  3. ambities van (jeugd)trainers
  4. te lang wachten op het feit dat een minimale groepsgrootte tot stand komt
  5. reisafstanden
  6. kosten

Tijdsbelasting:

als je bijvoorbeeld de E-jeugd wil trainen en daarvoor een opleiding wil volgen, dan moest je eigenlijk een complete HT2 -cursus volgen, waarbij je al snel 6 zaterdagen moest investeren.

Verwachtingen:

voordat je aan de cursus begon was onvoldoende duidelijk voor welke doelgroepen de cursus was. Zo kwamen senioren trainers naar een cursus die de jeugd als doel heeft.

Ambities:

niet iedereen wil (meer) een diploma, maar wel graag enige kennis en het liefst over de leeftijdscategorie die men traint.

Wachten:

een HT2-cursus moest om de cursus qua kosten in balans te hebben toch al gauw 15 deelnemers hebben. Dat betekende dat in bepaalde regio’s erg lange wachttijden waren.

Reisafstanden:

wilde je niet te lang wachten, dan moest je vaak verder reizen.

Kosten:

voor veel verenigingen waren de kosten een hindernis, mede omdat steeds meer subsidies kwamen te vervallen.

Dit alles afwegende, heeft het NHV de laatste maanden hard gewerkt aan een compleet andere opzet van de opleiding, passend bij de vraag van verenigingen en trainers. Echter wat het meest belangrijk was: zoveel mogelijk jeugdkader toch de kennis te brengen om de jeugd van leuke en waardevolle trainingen te voorzien.

Het resultaat? Het NHV heeft de hele HT2 in “stukken geknipt”, in losse modules.

Dus wil je graag de E-jeugd trainen bij je club, dan volg je de Module E/D-jeugd. En wil je daarna graag doorstromen naar de C-jeugd, dan kun je weer een module oppakken. Heb je geen enkele ervaring in het lesgeven? Dan is de Module methodiek/didactiek uitermate geschikt.

De HT2 was gericht op jeugdhandbal. Daar is nu aan toegevoegd een korte module A-jeugd/senioren als je deze teams traint in de breedtesport. Voor de wedstrijdsport blijft de HT3 gewoon staan.

Het NHV denkt met deze modulaire opzet in de regio meer belangstelling krijgen om deel te nemen, waardoor wachttijden en reisafstanden ook beperkt worden.

Zijn er bij jouw vereniging belangstellenden voor een bepaalde module? Doe dan even een belronde naar de clubs in jouw cluster/omgeving om te vragen of daar ook belangstelling is. En als de club dan ook nog de accommodatie voordelig kan regelen, dan zullen de kosten aanzienlijk dalen (als wij als NHV accommodaties inhuren, dan hebben veel gemeentes een verdubbeling van het huurtarief, waardoor cursussen onnodig duurder worden).

Heb je niet direct belangstelling om uiteindelijk een HT2-diploma te halen? Geen probleem, je neemt deel aan de module zonder verplichting. Wil je wel naar een diploma werken, dan ontvang je per module opdrachten. Het deelnemen aan een aantal modules en het maken van de bijbehorende opdrachten kunnen leiden tot een diploma. Per Module kun je, als je de opdracht voldoende hebt uitgevoerd een certificaat krijgen en deze certificaten kun je “stapelen” naar een HT2 -diploma, nadat je een Proeve van Bekwaamheid hebt afgelegd. En met dit HT2-diploma kun je weer instromen in de HT3.