Home

HANDBALSCHOOL

De HandbalSchool Rijnmond stelt zich ten doel de om de talenten, in samenwerking met de verenigingen, binnen de regio Rotterdam op te leiden en te behouden door hen de mogelijkheid van toptrainingen en -handbal aan te bieden. In het streven naar een zo hoog mogelijk spel- en competitieniveau willen we de binding met spelers met hun verenigingen laten behouden. De spelers blijven daarom lid van hun eigen club. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid handballers individueel beter te worden door naast de clubtrainingen te trainen op de Handbalschool.

Wij geven de kinderen in de leeftijd van 11-13 jaar een algemene handbal opleiding met het accent op coördinatie en ontwikkelen van technische vaardigheden op alle posities. Bij jongeren in de leeftijd 14-16 jaar leggen we de aandacht op individueel en groepstactische ontwikkelingen en gaan ook meer de positiespecifieke technieken verfijnen.

Dankzij een samenwerking met het Thorbecke College (LOOT-school) zullen de talenten passende maatschappelijke en medische begeleiding krijgen. Met behulp van Rotterdam Topsport kunnen wij bovendien begeleidende workshops zoals voeding, sportpsychologie en doping verzorgen. De toegepaste leermethoden zullen terugvloeien naar de verenigingen.

Doelstellingen:

  • Wij willen bereiken dat de handbal talenten in de regio Rijnmond de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar de landelijke groepen;
  • We willen extra mogelijkheden bieden aan de talenten van onze verenigingen om meer te trainen en te spelen;
  • Wij willen de talenten de mogelijkheden bieden meer uit zichzelf te halen. Dit betekent dat we ze faciliteren en meer technische en tactische scholing aanbieden om zodoende op een hoger niveau te kunnen komen;
  • We willen het niveau van de jeugdopleiding van onze verenigingen verhogen door het geven van clinics en bijscholingen;
  • Trainingen bij de HSR zijn vooral gericht op de individuele  ontwikkeling in zowel technisch als tactisch opzicht met als leidraad de NHV Handbal visie.